Niềm tin và kỳ vọng

.

Bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố:
Phát triển Đà Nẵng thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực

Nhiệm kỳ 2020-2025 mở ra những thời cơ và thách thức đan xen. Đây là nhiệm kỳ mà thành phố Đà Nẵng tập trung thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị, với mục tiêu phát triển Đà Nẵng thành trung tâm văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu, chất lượng cao gắn với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Xuất phát từ thực tế đó, ngành y tế tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân thành phố trong tình hình mới. Tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng hệ thống y tế thành phố cả dự phòng và điều trị; đầu tư phát triển mạnh dịch vụ y tế, phát triển kỹ thuật y tế theo hướng đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu. Hệ thống tổ chức y tế tiếp tục hoàn thiện, đổi mới theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập; bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất xuyên suốt về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành và có sự phối hợp quản lý của cấp ủy, chính quyền địa phương. Chú trọng rà soát quy hoạch mạng lưới y tế và xây dựng lộ trình cụ thể để thực hiện quy hoạch; phát triển các trung tâm chuyên môn sâu về y tế; triển khai mô hình bệnh viện đa trung tâm; phát triển du lịch y tế; đẩy mạnh kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại; kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố; thực hiện hiệu quả mô hình trung tâm y tế quận, huyện đa chức năng và mô hình bác sĩ gia đình phù hợp với tổ chức y tế cơ sở của địa phương; tiếp tục đầu tư, nâng cấp các cơ sở y tế toàn thành phố và hoàn thành lộ trình tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp y tế. Tiếp tục tăng cường toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo định hướng đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu và hội nhập khu vực, quốc tế...

PHAN CHUNG ghi

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG:
Đà Nẵng cần có những sản phẩm du lịch hấp dẫn

Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng luôn là điểm đến được du khách trong nước và quốc tế lựa chọn. Tôi tin tưởng thời gian đến, các hoạt động kinh tế của thành phố sẽ sớm phục hồi sau khi đã kiểm soát được Covid-19. Đó không chỉ là quyết tâm của các cấp lãnh đạo thành phố mà còn là của các doanh nghiệp đang đầu tư tại thành phố Đà Nẵng, trong đó có Tập đoàn BRG. Muốn vậy, thành phố cần có những sản phẩm du lịch hấp dẫn như giá cả hấp dẫn, điều kiện đi lại, cơ sở hạ tầng ổn định, dịch vụ tốt nhất cho du khách... Tôi tin rằng, với môi trường đầu tư thuận lợi, chiến lược phát triển cụ thể cùng tầm nhìn và tâm huyết kiến tạo của lãnh đạo các cấp, Đà Nẵng sẽ trở thành thành phố du lịch với những sản phẩm sáng tạo, dịch vụ đẳng cấp, phát triển du lịch chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành thành phố biển đáng sống không chỉ tại Việt Nam mà còn trong khu vực và trên thế giới.

THU HÀ ghi

;
;
.
.
.
.
.