Chất lượng nước kênh Hồng Thái - Tân Trào và hồ Trung Nghĩa 2 vượt quy chuẩn

.

ĐNO - Sáng 25-4, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, kết quả phân tích nước tại tuyến kênh Hồng Thái - Tân Trào và hồ Trung Nghĩa 2 (quận Liên Chiểu) do Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thực hiện có đến 6 thông số không đạt quy chuẩn về chất lượng nước mặt.

Theo đó, chất lượng nước tại tuyến kênh Hồng Thái - Tân Trào có nồng độ ôxy hòa tan thấp hơn so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT; tổng chất rắn lơ lửng trong nước (TSS) cao gấp 157,44 lần; ôxy hóa (COD) cao gấp 1,67-70,93 lần; amoni tổng (NH4+) cao 12,56-13,67 lần; phosphat cao gấp 3,67-9 lần; dầu, mỡ cao gấp 4,8 lần.

Kết quả phân tích chất lượng nước tại hồ Trung Nghĩa 2 có nồng độ ôxy hòa tan thấp hơn so với quy chuẩn; nồng độ TSS cao gấp 1,58 lần; COD cao gấp 2,67 lần; NH4+ cao gấp 11,67 lần; phosphat cao gấp 4,33 lần. Đồng thời, trong nước hồ có một số loài tảo lam (oscilatoria) và tảo mắt (euglena), dễ gây chết cá nếu các loại tảo này phát triển quá mức và nở hoa.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cho hay, tình trạng có nhiều mảng bùn nổi, tảo chết tại tuyến kênh Hồng Thái - Tân Trào do nước thải khu vực này chưa được thu gom, xử lý chảy vào kênh. Nước thải cũng theo dòng nước chảy xuống, tích tụ một phần ở hồ Trung Nghĩa 2.

Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND thành phố giao Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng tăng cường công tác vệ sinh, vớt bùn nổi trên tuyến kênh Hồng Thái - Tân Trào, hồ Trung Nghĩa 1 và hồ Trung Nghĩa 2. Cạnh đó, yêu cầu Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng khẩn trương thi công hoàn thành tuyến ống thu gom nước thải dọc tuyến kênh Hồng Thái - Tân Trào…

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.