Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền điều hành thủy điện xả nước

.

ĐNO - Sáng 17-4, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, UBND thành phố vừa có Công văn số 2459/UBND-STNMT thông báo người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ra lệnh điều hành thủy điện xả nước về sông Vu Gia là ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Các nhà máy thủy điện ở lưu vực sông Vu Gia vận hành xả nước theo lệnh của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng khi độ mặn tại cửa lấy nước của Nhà máy nước Cầu Đỏ LỚN hơn 1.000mg/l trong 24 giờ liên tục. Trong ảnh: Nhà máy thủy điện A Vương xả nước về sông Vu Gia. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Các nhà máy thủy điện ở lưu vực sông Vu Gia vận hành xả nước theo lệnh của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng khi độ mặn tại cửa lấy nước của Nhà máy nước Cầu Đỏ lớn hơn 1.000mg/l trong 24 giờ liên tục. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo công văn, qua theo dõi diễn biến độ mặn nước sông tại cửa lấy nước của Nhà máy nước Cầu Đỏ từ ngày 1 đến 10-4, nguồn nước sông thường xuyên bị nhiễm mặn lớn hơn 1.000mg/l. So sánh với cùng kỳ các năm trước, độ mặn trong năm 2020 lớn hơn rất nhiều lần và thời gian có độ mặn lớn hơn 1.000mg/l kéo dài hơn, có nguy cơ gây thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Để sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm cấp nước sinh hoạt an toàn và kịp thời, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ các hồ chứa thủy điện thực hiện vận hành xả nước về hạ du sông Vu Gia theo lệnh điều hành của ông Tô Văn Hùng trong trường hợp 24 giờ liên tục độ mặn nước sông Vu Gia tại cửa lấy nước Nhà máy nước Cầu Đỏ lớn hơn 1.000 mg/l, mà khai thác nước từ Trạm bơm An Trạch không đủ cung cấp nước cho Nhà máy nước Cầu Đỏ.

UBND thành phố cũng đề nghị các chủ hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 4 và Đăk Mi 4 thực hiện vận hành hồ trong mùa cạn theo quy định Quy trình Vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (ban hành theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23-12-2019 của Thủ tướng Chính phủ).

Đồng thời, UBND thành phố yêu cầu Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng có trách nhiệm cung cấp số liệu độ mặn nước sông tại cửa lấy nước của Nhà máy nước Cầu Đỏ cho các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định để phối hợp khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.