JICA tài trợ hơn 15 tỷ đồng thúc đẩy phân loại và tái chế rác thải

.

ĐNO - UBND thành phố vừa phê duyệt tiếp nhận dự án Thúc đẩy phân loại rác tại nguồn và tái chế rác thải (3R) tại thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ chương trình hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quản lý chất thải rắn đô thị của thành phố Yokohama (Nhật Bản) do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ.

Theo đó, từ nay đến năm 2024, dự án thiết lập hệ thống tuần hoàn tài nguyên bền vững cho chất thải rắn đô thị; tăng cường quản lý chất thải rắn đô thị từ phân loại rác tại nguồn đến xử lý và hệ thống tuần hoàn tài nguyên bền vững với tổng kinh phí được tài trợ là 15,63 tỷ đồng.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích