.

Năm 2016 sẽ thành lập mới 5-7 hợp tác xã

.

Sáng 14-1, Liên minh Hợp tác xã (HTX) thành phố tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ X khóa IV, tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.

Mặc dù gặp không ít khó khăn trong chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012, song doanh thu kinh tế tập thể thành phố năm 2015 vẫn đạt cao, ước 318,8 tỷ đồng, lợi nhuận 8,7 tỷ đồng, nộp thuế Nhà nước 9,28 tỷ đồng. Hiện tại, Liên minh HTX thành phố có 64 đơn vị thành viên trong tổng số 80 HTX đang hoạt động; tổng vốn điều lệ 108,7 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 31.000 lao động. Triển khai kế hoạch năm 2016, Liên minh HTX đề ra chỉ tiêu 100% HTX chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012; tổng doanh thu kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố tăng 10% so năm 2015; thành lập mới 5 - 7 HTX và thu hút từ 5-10 HTX tham gia thành viên của Liên minh.

N.C

;
.
.
.
.
.