HUYỆN HÒA VANG

Đẩy mạnh nhiệm vụ thu hút đầu tư

.

Ngày 4-4, tại hội nghị lần thứ XX (mở rộng) sơ kết quý 1 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý 2-2019, Huyện ủy Hòa Vang thông tin, trong quý 1-2019, tổng giá trị sản xuất của huyện ước đạt 2.400 tỷ đồng, bằng 25% kế hoạch, tăng 12,2% so cùng kỳ; thu ngân sách 71 tỷ đồng, đạt 25% dự toán thành phố và 24% dự toán huyện.

Về công tác quy hoạch, giải tỏa đền bù, đầu tư xây dựng cơ bản, huyện đã bàn giao 9 mốc dự án, thực hiện cấp 104 giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, xử lý 5 trường hợp xây dựng trái phép...

Huyện ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm quý 2 bao gồm: tiếp tục thực hiện “Năm môi trường, cải cách hành chính và đẩy mạnh thu hút đầu tư”; thực hiện có kết quả các kế hoạch, đề án thực hiện 3 chương trình đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2020 và những năm tiếp theo, sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/HU, sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.