Điều chỉnh tiến độ lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

.

UBND thành phố vừa ban hành văn bản thống nhất điều chỉnh tiến độ chi tiết lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, các sở, ngành đang phối hợp với đơn vị tư vấn Singapore tập trung khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để trình các cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tiến độ chi tiết điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng dự kiến của đơn vị tư vấn sẽ hoàn thành hồ sơ vào ngày 25-1-2020. Sau đó, các sở, ban, ngành đóng góp ý kiến hoàn thiện và dự kiến thông qua UBND thành phố vào ngày 6-3 trước khi báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy vào ngày 22-3. Ngày 15-4, báo cáo thông qua HĐND thành phố và trình Bộ Xây dựng thẩm định vào cuối tháng 4-2020 trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.