Giãn nộp thuế doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19

.

ĐNO - Ngày 9-4, Cục Thuế thành phố vừa cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về việc giãn nộp thuế và tiền thuê đất đối với nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19. 

Cụ thể, Nghị định đề cập việc gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, bao gồm gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất với một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19, gồm:

Một là, đối với doanh nghiệp và cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, sản xuất, chế biến thực phẩm, dệt, sản xuất trang phục, sản xuất giày, dép, sản xuất sản phẩm từ cao su, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính, sản xuất, lắp ráp ô-tô...

Hai là, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành vận tải đường sắt, vận tải đường bộ, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến du lịch, quảng bá và tổ chức tour du lịch…

Ba là, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Bốn là, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11-3-2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Năm là, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố danh sách tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hỗ trợ khách hàng.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) của tháng, quý được gia hạn như sau: thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3-2020 chậm nhất là ngày 20-9 2020, tháng 4-2020 chậm nhất là ngày 20-10-2020, tháng 5-2020 chậm nhất là ngày 20-11-2020, tháng 6-2020 chậm nhất là ngày 20-12-2020, kỳ tính thuế quý 1-2020 chậm nhất là ngày 30-9-2020, kỳ tính thuế quý 2-2020 chậm nhất là ngày 30-12-2020.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, thời hạn gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong một số ngành kinh tế được gia hạn trước ngày 31-12-2020.

Đối với tiền thuê đất, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất 5 tháng kể từ ngày phải nộp tiền thuê đất của kỳ 1 theo quy định pháp luật. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (8-4-2020). Theo Bộ Tài chính, 98% doanh nghiệp sẽ thuộc diện giãn thuế và tiền thuê đất.   

MAI QUẾ

 

 

 

 

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.