Thêm nhà thầu trúng thầu thi công cải tạo và nâng cấp đường ĐT 601

.

ĐNO - Ngày 1-4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cho biết, dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT 601 đoạn Km20+005,3 - Km35+681 có thêm đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng Tây Ninh - Công ty CP Thắng Đạt - Công ty TNHH MTV 17.

Theo đó, liên danh trúng gói thầu thi công hạng mục giao thông, thoát nước đoạn Km20+005,3 - Km35+681 có giá trúng thầu 117,8 tỷ đồng, giảm 0,5% so với giá gói thầu. Trong đó, chi phí xây lắp và hạng mục chung là 110 tỷ đồng; chi phí dự phòng là 7,78 tỷ đồng.

Trước đó, hạng mục giao thông, thoát nước đoạn Km 5+ - Km10+ có giá trị mời thầu trên 177 tỷ đồng. Qua đấu thầu rộng rãi trong nước, liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại số 126 - Công ty CP Công trình Thủy Hà Nội - Công ty CP Xây dựng công trình 545 - Công ty CP Đầu tư - Xây dựng công trình đô thị Đà Nẵng đề xuất giá dự thầu là 170,8 tỷ đồng. Các gói thầu đều có đề xuất tiến độ thời gian thực hiện 485 ngày.

Được biết, dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601 có tổng mức đầu tư trên 643 tỷ đồng theo Quyết định đầu tư số 2822/QĐ-UBND ngày 27-6-2019 của UBND thành phố. Dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố và nguồn vốn của dự án đường Hồ Chí Minh đoạn cao tốc La Sơn - Túy Loan.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.