Mở thầu công trình nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601

.

ĐNO - Ngày 23-3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cho biết đã hoàn thành việc mở thầu hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu Thi công hạng mục giao thông, thoát nước, cấp nước, cây xanh đoạn Km 5+ - Km10+ thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601.

Đường ĐT 601 đang hoàn thành thủ tục đấu thầu để triển khai nâng cấp, cải tạo. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Đường ĐT 601 đang hoàn thành thủ tục đấu thầu để triển khai nâng cấp, cải tạo. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Dự án này đã được UBND thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 27-6-2019 với tổng mức đầu tư trên 643 tỷ đồng. Riêng hạng mục giao thông, thoát nước đoạn Km 5+ - Km10+ có giá trị mời thầu trên 177 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách thành phố và nguồn vốn của dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan.

Qua đấu thầu rộng rãi trong nước, liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại số 126 - Công ty CP Công trình Thủy Hà Nội - Công ty CP Xây dựng công trình 545 - Công ty CP Đầu tư - Xây dựng công trình đô thị Đà Nẵng đề xuất giá dự thầu là 170,8 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 485 ngày.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.