Đề xuất cho doanh nghiệp ngoại tham gia bán lẻ xăng dầu

.

Bộ Công Thương đề xuất tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia phân phối xăng dầu tại Việt Nam, nhưng không được sở hữu quá 35% vốn.

Bộ Công Thương vừa trình Chính phủ dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu; trong đó, quy định tạo thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tham gia phân phối xăng dầu.

Theo điều 1 của dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung điều 1 của Nghị định 83 quy định ngoài các thương nhân kinh doanh xăng dầu được Thủ tướng phê duyệt chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, thương nhân kinh doanh xăng dầu được quyền chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài nhưng không quá 35%.

Lý giải đề xuất này, trong tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Công Thương - đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định nêu rõ, do xăng dầu là mặt hàng chiến lược, ảnh hưởng lớn đến dân sinh, an ninh năng lượng, nên khi mở cửa lĩnh vực này, Bộ đã tính toán rất kỹ thời điểm phù hợp.

Theo Vnews/Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.