UBND quận, huyện quyết định cho phép thi công xây dựng trở lại

.

ĐNO - Chiều 19-8, UBND thành phố ban hành Văn bản số 5552/UBND-ĐTĐT chỉ đạo UBND các quận, huyện xem xét, quyết định việc cho thi công các công trình, dự án trên địa bàn mà không phân biệt về nguồn vốn đầu tư.

Các công trình thi công trở lại cần thực hiện khủ khuẩn và tuân thủ các quy định về phòng chống Covid-19. Trong ảnh: Công ty Đất Xanh thực hiện khủ khuẩn dự án công trình để phòng chống Covid-19. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Các công trình thi công trở lại cần thực hiện khử khuẩn và tuân thủ các quy định về phòng, chống Covid-19. Trong ảnh: Công ty Đất Xanh thực hiện khử khuẩn dự án công trình để phòng, chống Covid-19. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Theo đó, UBND thành phố giao UBND các quận, huyện thường xuyên kiểm tra thực tế, giám sát chặt chẽ phương án phòng, chống Covid-19 tại các công trình, dự án; bảo đảm tuân thủ đầy đủ các biện pháp, các điều kiện giãn cách theo quy định; đồng thời phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng kịp thời xử lý vi phạm, dừng thi công nếu dự án, công trình không tuân thủ các quy định về phòng, chống Covid-19.

Đối với các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, nhà thầu thi công nếu có nhu cầu đưa dự án, công trình thi công trở lại phải lập kế hoạch thi công bảo đảm phương án phòng, chống dịch; khi tổ chức thi công trở lại phải thường xuyên kiểm tra đo thân nhiệt; thực hiện khử khuẩn môi trường làm việc, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách cho người lao động tối thiểu 2m; thường xuyên khử khuẩn bề mặt làm việc, thiết bị máy móc có tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng, vệ sinh xây dựng công trình sau mỗi ca làm việc.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích