Đầu tư nhiều dự án khu tái định cư mới

.

HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua các nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khu tái định cư. Cụ thể, dự án “Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Làng Đại học Đà Nẵng” với tổng mức đầu tư hơn 227 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện dự án từ năm 2020-2023.

Dự án “Khu tái định cư số 1 thuộc dự án sử dụng đất tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương” với tổng mức đầu tư hơn 225,9 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố nhằm mục đích bố trí tái định cư cho người dân thuộc dự án sử dụng đất tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương, thời gian thực hiện dự án từ năm 2020-2023. Dự án “Khu dân cư Trung tâm Hành chính phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ với tổng mức đầu tư hơn 143,8 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Dự án đầu tư nhằm mục đích phục vụ nhu cầu bố trí tái định cư cho người dân thuộc 6 dự án “Đường nối từ Hòa Thọ Tây đi Khu dân cư Phong Bắc”, “Đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan”, “Đường giao thông nội thị”, “Đường vành đai phía tây”, “Cụm công nghiệp Cẩm Lệ”, “Khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 2)”; thời gian thực hiện dự án từ năm 2020-2022. Dự án “Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Khu công nghiệp Hòa Ninh” (phía nam khu tái định cư số 2 - Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến đường ĐT 602) với tổng mức đầu tư hơn 70,7 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố; thời gian thực hiện dự án từ năm 2021-2025.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.