Ổn định mức lãi suất ưu đãi cho vay mua nhà ở xã hội trong năm 2021

.

ĐNO - Năm 2021, mức lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội vẫn là 4,8%/năm, không thay đổi so với 2 năm trước. Đó là nội dung trong Quyết định số 2195/QĐ-NHNN ngày 24-12-2020 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký ban hành.

Cụ thể Quyết định số 2195/QĐ-NHNN quy định về mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng được chỉ định đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 9-12-2015.

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng được chỉ định đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán là 4,8%/năm; mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê là 4,3%/năm.

Như vậy, mức lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội trong năm 2021 vẫn được giữ nguyên so với năm 2019 và năm 2020.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2021 và thay thế Quyết định số 2530a/QĐ-NHNN ngày 9-12-2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Báo cáo của Bộ Xây dựng mới đây cho thấy, trong quý 3 năm 2020 số lượng dự án nhà ở xã hội hoàn thành đưa vào sử dụng rất ít. Trên địa bàn cả nước chỉ có 4 dự án nhà ở xã hội hoàn thành, quy mô xây dựng khoảng hơn 3.630 căn, tương ứng hơn 181.500m2 và không có dự án mới được khởi công.

Theo đó, tổng số dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành trên cả nước tính đến cuối quý 3 năm 2020 là 248 dự án, quy mô xây dựng khoảng hơn 103.500 căn và 264 dự án với quy mô xây dựng khoảng 216.500 căn.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.