Năm 2020, Hải quan Đà Nẵng thu ngân sách vượt chỉ tiêu

.

Sáng 13-1, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, Cục Hải quan thành phố cho biết, tổng số thu của Cục Hải quan năm 2020 là 4.226 tỷ đồng, bằng 103,1% chỉ tiêu giao, tăng 4,55% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong năm 2020, Hải quan Đà Nẵng đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho hơn 2.000 lượt tàu biển, hơn 8.700 lượt máy bay xuất, nhập cảnh (giảm 81% so với cùng kỳ năm 2019) với hơn 1,08 triệu lượt khách du lịch đường hàng không, giảm 85% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa qua hệ thống hải quan đạt hơn 3,49 tỷ USD, tăng 2,65% so với cùng kỳ; trong đó kim ngạch nhập khẩu đạt 1,74 tỷ USD (tăng 9,25%), kim ngạch xuất khẩu đạt 1,75 tỷ USD (giảm 3,17%). Kim ngạch có thuế năm 2020 là gần 1,24 tỷ USD (tăng 18,2% so với năm 2019).

Năm 2021, Cục Hải quan thành phố tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm vận hành hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan; tiếp tục cải cách, đơn giản thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa quốc gia đường biển, đường hàng không, kết nối thông tin với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển và hàng không… đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2021 là 3.550 tỷ đồng.

MINH LÊ

;
;
.
.
.
.
.