Nhiều lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố

.

ĐNO - HĐND thành phố vừa ban hành Nghị quyết số 354/NQ-HĐND ngày 12-4-2021 thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, HĐND thành phố thông qua danh mục 3 nhóm lĩnh vực đầu tư cho vay gồm: Nhóm lĩnh vực đặc biệt ưu tiên, nhóm lĩnh vực ưu tiên, nhóm các lĩnh vực khác theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trong lĩnh vực đặc biệt ưu tiên gồm 8 lĩnh vực: công nghiệp, công nghệ cao; du lịch; môi trường; năng lượng; nhà ở; nông nghiệp, ngư nghiệp; giao thông; công nghệ thông tin và viễn thông.

Nhóm lĩnh vực ưu tiên gồm: giáo dục; y tế, y dược; văn hóa, thể thao; các lĩnh vực ưu tiên khác như đầu tư cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; các dự án thuộc lĩnh vực logistics; trung tâm dưỡng lão, chăm sóc người cao tuổi…

VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích