Bảo quản hàng dự trữ chặt chẽ, xuất cấp kịp thời hỗ trợ người dân

.

Theo báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng, từ ngày 16-4 đến 19-5, Cục đã hoàn thành công tác đấu thầu mua, nhập kho 8.500 tấn gạo dự trữ quốc gia, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao năm 2021; đồng thời, thực hiện thu mua trực tiếp từ mọi đối tượng với số lượng 5.000 tấn thóc vụ đông - xuân 2021. Đến hết ngày 8-6, đơn vị đã nhập 4.860 tấn thóc, đạt 97,2% số lượng thu mua, dự kiến đến cuối tháng 6 sẽ hoàn thành nhập kho 5.000 tấn thóc được giao.

Về công tác xuất hàng dự trữ quốc gia, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng thực hiện xuất hàng trăm nghìn tấn lương thực và vật tư dự trữ quốc gia, đáp ứng yêu cầu đột xuất về khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ cho học sinh. Theo đó, hoàn thành công tác xuất 975 tấn gạo cho nhân dân tỉnh Quảng Nam và xuất 807 tấn gạo hỗ trợ nhân dân tỉnh Quảng Trị nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; thực hiện xuất kho, vận chuyển và giao 778 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam năm học 2020-2021.

M.QUẾ

;
;
.
.
.
.
.