Thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

.

Hiện nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công khá chậm, vì vậy, các cơ quan quản lý đang thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm triển khai các dự án động lực, trọng điểm. 

Các cơ quan quản lý đang thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. TRONG ẢNH: Thi công xây dựng tại dự án Vườn tượng APEC mở rộng (phường Bình Hiên, quận Hải Châu). 	  Ảnh: M.QUẾ
Các cơ quan quản lý đang thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. TRONG ẢNH: Thi công xây dựng tại dự án Vườn tượng APEC mở rộng (phường Bình Hiên, quận Hải Châu). Ảnh: M.QUẾ

Nhiều nguyên nhân giải ngân chậm

Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, tổng nguồn vốn trong nước đầu tư công năm 2021 trên địa bàn là hơn 9.822 tỷ đồng. Tính đến 25-5, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng đã giải ngân hơn 1.648 tỷ đồng, bằng 17% kế hoạch vốn được giao. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, nguyên nhân tỷ lệ thanh toán qua Kho bạc Nhà nước chưa đạt theo tiến độ là do việc triển khai phân bổ kế hoạch vốn, tổ chức bồi thường hỗ trợ tái định cư, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công còn chậm.

Bên cạnh đó, quy trình, thủ tục đầu tư phải qua nhiều bước, lấy ý kiến của nhiều cơ quan, đơn vị làm kéo dài thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư như: quy hoạch, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, lựa chọn nhà thầu...

Phó Giám đốc phụ trách Kho bạc Nhà nước Phan Quảng Thống cho biết, với công tác giải phóng mặt bằng, việc xác định giá trị đền bù giải tỏa trong phương án đền bù giải tỏa ban đầu chưa sát với thực tế hoặc do thời gian thực hiện dự án kéo dài làm thay đổi đơn giá đền bù. Bên cạnh đó, phần lớn các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có cấu phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn thành phố đều có tổng giá trị dự toán đền bù, hỗ trợ cao hơn tổng giá trị đền bù giải tỏa được phê duyệt tại tổng mức đầu tư nhưng công tác lập và phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư được thực hiện khá chậm. Còn các nội dung hỗ trợ khác do nhiều nguyên nhân khách quan như việc bố trí tái định cư chậm, giá đất thị trường tăng đột biến... làm cho công trình phải gia hạn thời gian thi công. Ngoài ra, một số dự án có thời gian thực hiện vượt quá thời hạn trong quyết định đầu tư nhưng các ban quản lý dự án chưa đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án phù hợp với thực tế triển khai, từ đó ảnh hưởng đến công tác kiểm soát, thanh toán của Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng.

Triển khai các giải pháp

Theo ông Phan Quảng Thống, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cơ quan liên quan cần hướng dẫn kịp thời cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán hoặc có những thay đổi về cơ chế, chính sách liên quan đến công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, qua đó hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 4 ngày làm việc để thanh toán ngay với kho bạc khi có khối lượng hoàn thành. Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng cũng quán triệt công chức làm kiểm soát chi tạo thuận lợi nhất cho các đơn vị sử dụng ngân sách để giải ngân, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ, không để tồn đọng hồ sơ mà không rõ lý do. Đặc biệt, các công chức kiểm soát chi phải kịp thời nắm bắt và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giải ngân vốn từng gói thầu, dự án theo đúng thẩm quyền; đôn đốc các chủ đầu tư thu hồi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng trách nhiệm và quy định hiện hành về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Một giải pháp quan trọng để góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là chủ động nhận và phân bổ kế hoạch vốn trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis). Giám đốc Sở Tài chính thành phố Nguyễn Văn Phụng cho hay, sở yêu cầu đối với công trình đã có mã dự án, các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án cần kịp thời cung cấp thông tin như tên công trình, số tiền... để sở chủ động rà soát, đối chiếu và nhập dự toán vào hệ thống Tabmis.

Song song đó, sở tăng cường phối hợp các cơ quan liên quan rà soát các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn, nếu không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí thì chủ động điều chuyển, bổ sung cho những công trình đã có quyết định phê duyệt quyết toán, có khối lượng hoàn thành, các công trình trọng điểm, động lực và các công trình cần đẩy nhanh tiến độ, có nhu cầu vốn đền bù giải tỏa cho các khu đất giao cho nhà đầu tư...

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố cho biết đã đề xuất hội đồng giải phóng mặt bằng các quận, huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa; phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, đơn vị quản lý để có kế hoạch đền bù giải tỏa, bàn giao mặt bằng phù hợp với tiến độ thi công của nhà thầu. Bên cạnh đó, đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ thủ tục phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, lựa chọn nhà thầu để khởi công các công trình, đặc biệt là các công trình trọng điểm; kịp thời tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành cho các nhà thầu đúng quy định, thời gian. 

Theo Cục Thống kê thành phố, tiến độ một số công trình trọng điểm như sau: tổng giá trị thực hiện dự án Khu Công nghệ cao là 3.105 tỷ đồng, đạt 35% tổng mức đầu tư; dự án Nhà máy nước Hòa Liên là 708 tỷ đồng, đạt 60,5% tổng mức đầu tư; dự án Cải tạo cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý là 139,4 tỷ đồng, bằng 19,3% tổng mức đầu tư.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.