Kinh tế

Đà Nẵng có 80 dự án trọng điểm trong giai đoạn 2021-2025

19:04, 12/08/2021 (GMT+7)

ĐNO - Chiều 12-8, tại kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa X thống nhất thông qua Nghị quyết về danh mục 80 dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025.

Dự án Khu công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: THU HÀ
Dự án Khu công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: THU HÀ

80 dự án năm trong danh mục dự án trọng điểm, mang tính động lực giai đoạn 2021-2025 gồm: 50 dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu; 4 dự án đầu tư từ nguồn vốn của các bộ, ngành; 26 dự án đầu tư từ nguồn vốn của nhà đầu tư.  

Trong đó, 48 dự án trọng điểm, động lực giai đoạn 2016-2020 (bao gồm 4 dự án thành phần) chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 để tiếp tục đôn đốc, triển khai thực hiện; 32 dự án bổ sung mới giai đoạn 2021-2025 (20 dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, 12 dự án đầu tư từ nguồn vốn của Nhà đầu tư).

Riêng đối với dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu là 50 dự án với tổng mức đầu tư 39.046 tỷ đồng (nhu cầu vốn bố trí cho giai đoạn 2021-2025 là 18.908 tỷ đồng).

Đối với dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu bảo đảm công tác triển khai Quy hoạch thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh Quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định, bảo đảm tính liên kết, tạo nền tảng cho việc đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và lập, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công theo quy định.

Đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn của các bộ, ngành, tiếp tục làm việc với các bộ, ngành Trung ương để sớm bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn thành phố, bảo đảm tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn của nhà đầu tư, cần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Tổ công tác triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”. Tập trung khắc phục các vướng mắc, điểm nghẽn phát triển kinh tế - xã hội thành phố, nhất là về kết cấu hạ tầng kỹ thuật, giao thông, đất đai, nguồn nhân lực...

TRỌNG HÙNG - THU HÀ

.