Kinh tế

Đấu giá chuyển quyền sử dụng 5 khu đất lớn

09:46, 10/09/2021 (GMT+7)

UBND thành phố vừa ban hành các quyết định tổ chức đầu giá quyền sử dụng đất đối với 5 khu đất lớn tại huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ.

Cụ thể, Quyết định số 2714/QĐ-UBND ngày 6-8-2021 phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất ký hiệu C2.9B thuộc vệt khai thác quỹ đất dọc quốc lộ 1A, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang.

Quyết định số 2715/QĐ-UBND phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án khu vực siêu thị mini xã Hòa Phước.

Quyết định số 2716/QĐ-UBND phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất ký hiệu C2.4 thuộc vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến quốc lộ 1A, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang.

Quyết định số 2718/QĐ-UBND phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất ký hiệu C2.7 thuộc vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến quốc lộ 1A, xã Hòa Châu.

Đối với Quyết định số 2719/QĐ-UBND phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất khu A1-12 Khu C nam cầu Cẩm Lệ, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Dự kiến 5 khu đất nêu trên đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất vào tháng 10-2021.

TRIỆU TÙNG

.