Kiểm soát trách nhiệm chủ đầu tư khi đưa dự án vào thế chấp tài sản tại ngân hàng

.

ĐNO - Dự án Khu căn hộ cao cấp Asiana (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) do Công ty TNHH Asiana Paramount làm chủ đầu tư đủ điều kiện đưa vào kinh doanh nhưng hiện nay chủ đầu tư đang thế chấp dự án đầu tư Khu căn hộ Asiana tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Ngày 23-11, Sở Xây dựng cho biết vừa nhận được Thông báo số 15/2021/CV-PARAMOUNT-ĐT.PLDA ngày 10-11-2021 của Công ty TNHH Asiana Paramount về nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán, cho thuê mua tại dự án Khu căn hộ cao cấp Asiana (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).

Theo hồ sơ do chủ đầu tư cung cấp, 487 căn hộ chung cư hình thành trong tương lai tại dự án Khu căn hộ cao cấp Asiana đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản. Hiện nay, chủ đầu tư đang thế chấp dự án đầu tư Khu căn hộ Asiana tại VPBank.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Văn Hoàng yêu cầu Công ty TNHH Asiana Paramount chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với thông tin và hồ sơ gửi kèm Thông báo số 15/2021/CV-PARAMOUNT-ĐT.PLDA. Qua đó, yêu cầu chủ đầu tư khi thực hiện giao dịch kinh doanh bất động sản tại dự án phải thực hiện đúng theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 19 Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11-11-2021 của Chính phủ.

Theo đó, “trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai mà thu tiền trả trước của người mua nhà ở thì chủ đầu tư phải gửi kèm theo giấy tờ chứng minh đã giải chấp hoặc biên bản thống nhất của bên mua nhà ở và bên nhận thế chấp về việc không phải giải chấp và được mua bán nhà ở đó; gửi Sở Xây dựng để xem xét ban hành văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán trước khi ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai”.

Mặt khác, Công ty TNHH Asiana Paramount cũng có trách nhiệm thực hiện đăng ký hợp đồng mẫu làm cơ sở ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật. Trước khi bán nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết đối với khách hàng.

Sở Xây dựng yêu cầu Công ty TNHH Asiana Paramount lập một tài khoản để nhận, quản lý kinh phí bảo trì nhà chung cư theo quy định tại Nghị định 30/2021/NĐ-CP ngày 26-3-2021 của Chính phủ; sau khi mở tài khoản, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho Sở Xây dựng biết tên tài khoản, số tài khoản đã mở, tên tổ chức tín dụng nơi mở tài khoản và kỳ hạn gửi tiền.

Cùng với đó, chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, nhà ở, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và pháp luật có liên quan. Đồng thời thực hiện việc huy động vốn, kinh doanh bất động sản theo đúng quy định pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án, kinh doanh bất động sản tại dự án.

Chủ đầu tư chỉ được đưa công trình vào khai thác, sử dụng sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu theo quy định; thực hiện chế độ báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12-11-2015 của Chính phủ bảo đảm nội dung, thời gian gửi về Sở Xây dựng để cập nhật, tổng hợp, theo dõi và quản lý theo thẩm quyền.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích