2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu tăng 43,2% so với cùng kỳ

.

Ngày 2-3, Cục Thống kê thành phố cho biết, nhiều chỉ số kinh tế 2 tháng đầu năm 2022 có sự khởi sắc.

Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,2% so với cùng kỳ 2021, trong đó phải kể đến sự phát triển của 1 số ngành như bảo dưỡng, lắp đặt máy móc và thiết bị tăng 36,72%; sản xuất xe và động cơ tăng 36,61%...

Hoạt động vận tải, bưu chính và chuyển phát ước đạt 174,4 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước; hoạt động xuất, nhập khẩu vẫn duy trì mức tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 525,6 triệu USD, tăng 23,6% so với cùng kỳ; trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 322,2 triệu USD, tăng 43,2% so với cùng kỳ và kim ngạch nhập khẩu ước đạt 203,5 triệu USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ.

Bên cạnh sự phục hồi của sản xuất công nghiệp, dịch bệnh vẫn tác động đến hoạt động thương mại và dịch vụ. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 11.828,6 tỷ đồng, bằng 74,5% so với cùng kỳ năm trước.

2 tháng đầu năm, thành phố cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 426 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 2.246 tỷ đồng, giảm 10% về số lượng doanh nghiệp và giảm 52,7% về số vốn so với cùng kỳ 2021.

M.QUẾ

;
;
.
.
.
.
.