Mở tuyến du lịch đường thủy Đà Nẵng - Lý Sơn - Sa Kỳ

.

ĐNO - Ngày 2-3, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký ban hành công văn chỉ đạo giải quyết đề nghị của Công ty CP Mai Linh Tây Đô về việc xin chủ trương thực hiện tuyến vận tải thủy Đà Nẵng - Lý Sơn - Sa Kỳ và ngược lại.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc mở tuyến vận tải thủy này nhằm nâng cao năng lực vận tải, tạo điều kiện phát triển dịch vụ du lịch, nhất là du lịch biển đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Công ty CP Mai Linh Tây Đô - đơn vị đề xuất đầu tư khai thác tuyến vận tải thủy Đà Nẵng - Lý Sơn - Sa Kỳ và ngược lại phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục để tham gia khai thác hoạt động vận tải trên tuyến theo quy định tại các thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.