Tập trung nguồn lực thu hút đầu tư, phục hồi nền kinh tế sau Covid-19

.

UBND thành phố vừa ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2022 với mục tiêu triển khai hiệu quả chủ đề năm 2022 “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”; xây dựng môi trường đầu tư có tính cạnh tranh cao; tập trung nguồn lực thu hút đầu tư để góp phần phục hồi nền kinh tế thành phố sau Covid-19; tập trung đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư về cơ chế, hạ tầng, nhân lực; tiếp tục đẩy mạnh liên kết vùng và bảo đảm các hoạt động thu hút đầu tư sẽ đem lại kết quả phát triển kinh tế bền vững.

Theo đó, thành phố tập trung xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư theo hướng đổi mới, chủ động, có trọng tâm, ưu tiên các thị trường chiến lược đối với các lĩnh vực trọng điểm (công nghệ cao, công nghệ thông tin, dịch vụ chất lượng cao…). Dự kiến, nội dung Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 bao gồm: nghiên cứu đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư; hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư; xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư; xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư.

Trong đó, một số nhiệm vụ cụ thể nổi bật gồm: tổ chức các hoạt động kết nối, xúc tiến đầu tư nhân sự kiện Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á Route Asia 2022 được tổ chức ở Đà Nẵng; tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh (nhà ga, sân bay, cảng biển, Khu Công nghệ cao, Khu công nghiệp hỗ trợ Khu Công nghệ cao, Khu Công viên phần mềm số 2…); xây dựng kế hoạch xúc tiến và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các đối tác ở châu Âu giai đoạn 2022-2025; tăng cường chủ động tiếp xúc cấp cao với các tập đoàn lớn (thuộc Forbes 500), doanh nghiệp tại các nước phát triển (G7, G8, OECD…), các hiệp hội doanh nghiệp, ngân hàng lớn của các quốc gia đang có chính sách chuyển dịch dòng vốn đầu tư để tập trung kêu gọi đầu tư vào thành phố.

PHONG LAN

;
;
.
.
.
.
.