Kinh tế

168 trường hợp miễn nộp tiền thuê nhà ở liền kề

10:48, 20/05/2022 (GMT+7)

ĐNO - UBND thành phố vừa xét duyệt miễn tiền thuê nhà ở liền kề đối với 168 hộ gia đình do ảnh hưởng Covid-19. Mỗi hộ được miễn giảm 3 tháng tiền thuê đối với các tháng 7, 8 và 9-2021.

Cụ thể theo Văn bản số 1357/QĐ-UBND ngày 18-5-2022 của UBND thành phố phê duyệt danh sách được hỗ trợ miễn tiền thuê nhà liền kề thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố do ảnh hưởng Covid-19. Theo danh sách được phê duyệt, có 168 trường hợp đang thuê nhà liền kề được hỗ trợ miễn tiền thuê nhà 3 tháng 7, 8 và 9-2021 với tổng số tiền được miễn là 49,065 triệu đồng.

UBND thành phố giao Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng thực hiện miễn tiền thuê nhà theo quy định, đồng thời chịu trách nhiệm về số liệu tại Báo cáo số 3569/BCTTQLKTN ngày 21-12-2021.

TRIỆU TÙNG

.