Kinh tế

Tập trung triển khai một số giải pháp thu, chi ngân sách năm 2022

09:00, 19/05/2022 (GMT+7)

Thành ủy vừa ban hành công văn về tập trung triển khai một số giải pháp thu, chi ngân sách năm 2022. Theo đó, Thường trực Thành ủy đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, phát động phong trào thi đua, vận động doanh nghiệp và người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ nộp thuế.

Thường trực Thành ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát, đề xuất tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thực hiện các kiến nghị thanh tra, kiểm toán gắn với các giải pháp và tiến độ triển khai; tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính, triển khai các bước đầu tư, sớm đưa dự án vào khai thác để góp phần tăng thu ngân sách thành phố. Trong đó, tập trung một số dự án có quy mô lớn đã có chủ trương tháo gỡ của lãnh đạo thành phố như: Khu Đô thị du lịch Làng Vân, Khu du lịch sinh thái Nam Ô, dự án Golden Hills City…

Bên cạnh đó, khẩn trương thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo danh mục đợt 2 năm 2022 đã được phê duyệt; riêng các khu đất lớn đã có nhà đầu tư quan tâm và khả thi thì sớm triển khai thủ tục liên quan để công bố tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng năm 2022 và tích cực triển khai thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch và quy định… Thường trực Thành ủy đề nghị Cục Thuế và Cục Hải quan thành phố tiếp tục theo dõi và có giải pháp để tăng thu ngân sách, xây dựng các kịch bản thu ngân sách phù hợp kịch bản tăng trưởng kinh tế và tình hình thực tế.

Về chi ngân sách, Thường trực Thành ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường quản lý chi ngân sách Nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả trong phạm vi dự toán được duyệt, phù hợp tiến độ thu ngân sách; không bổ sung ngoài dự toán trừ những nhiệm vụ đột xuất có tính cấp bách do thành phố giao.

M.QUẾ

.