Kinh tế

Thực hiện nguyên tắc Ratchet trong cam kết dịch vụ và đầu tư của CPTPP

06:50, 18/05/2022 (GMT+7)

UBND thành phố vừa ban hành văn bản lưu ý về nguyên tắc Ratchet trong cam kết dịch vụ và đầu tư của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTPP đã có hiệu lực đối với Việt Nam.

Theo đó, nguyên tắc Ratchet được hiểu là các nước có quyền đơn phương sửa đổi các nội dung đã được bảo lưu trong danh mục các biện pháp không tương thích với nghĩa vụ chính của chương Đầu tư và chương Thương mại dịch vụ xuyên biên giới (còn gọi là danh mục NCM) theo hướng thuận lợi hơn nhưng khi đã sửa đổi rồi thì không được quyền rút lại nội dung đã được sửa đổi đó.

Các nước tham gia CPTPP đồng ý linh hoạt cho Việt Nam chỉ thực hiện nguyên tắc này sau 3 năm kể từ khi hiệp định chính thức có hiệu lực với Việt Nam. Như vậy, với việc CPTPP có hiệu lực từ ngày 14-1-2019, kể từ ngày 14-1-2022, nguyên tắc sẽ chính thức được áp dụng đối với Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ và đầu tư.

Vì vậy, UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan căn cứ nội dung trên để thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đúng quy định.

M.Q

.