Kinh tế

Xây dựng đề án phát triển du lịch đường thủy nội địa

09:02, 19/05/2022 (GMT+7)

UBND thành phố vừa ban hành quyết định phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng “Đề án phát triển du lịch đường thủy nội địa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Theo đó, kinh phí xây dựng đề án từ nguồn dự toán chi sự nghiệp du lịch được giao năm 2022 của Sở Du lịch với số tiền hơn 600 triệu đồng. Sở Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định. Đề án phát triển du lịch đường thủy nội địa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định các mục tiêu tổng quát cần đạt được và kỳ vọng phát triển du lịch đường thủy qua 2 giai đoạn triển khai đề án.

Định hướng đến năm 2030 hoàn thiện và triển khai quy hoạch phát triển du lịch đường thủy để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch đường thủy, tạo sản phẩm du lịch chính hấp dẫn, đặc sắc; hoàn thiện, hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất, đội tàu, dịch vụ, điểm đến phục vụ phát triển du lịch đường thủy đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, an toàn, chuyên nghiệp. Định hướng đến năm 2045, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng, đường thủy nội địa tiếp tục khai thác hiệu quả các tuyến đường thủy nội địa đã được quy hoạch trong giai đoạn 2030-2045 phát triển mạng lưới đường thủy từ bờ ra đảo liên kết với các địa phương khu vực phía Nam, phía Bắc và khu vực miền Trung - Tây Nguyên; khai thác hoạt động du lịch bến du thuyền…

Mục tiêu cụ thể, phát triển du lịch trên toàn bàn thành phố gắn với các hình thức du lịch biển; du lịch thủy nội địa; du lịch sinh thái cộng đồng; du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh; du lịch chăm sóc sức khỏe; phát triển các tuyến đường thủy. Khai thác toàn diện 9 tuyến du lịch đường thủy nội địa và đường thủy từ bờ ra đảo đã được phê duyệt quy hoạch… Đầu tư hoàn thiện cảng Sông Hàn thành cảng chính phục vụ du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế; đầu tư xây dựng đồng bộ bến thủy nội địa làm bến đi và bến đến trên tuyến đường thủy. Phấn đấu đến năm 2030, lượng khách du lịch đường thủy nội địa đến năm 2030 đạt 1,5-2 triệu lượt khách/năm.

THU HÀ

.