Đăng ký đề án tham gia chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

.

Sở Công Thương vừa cho biết, từ ngày 26-7 đến 31-8 tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề án tham gia chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022 và 2023 dành cho các đối tượng là tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trên địa bàn; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố.

Nội dung hỗ trợ bao gồm các nhóm chính sách về kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp xây dựng website thương mại điện tử; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ...

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương, tầng 19, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, số điện thoại: 0905.374.792 - 0236.3898.277.

KHÁNH HÒA

;
;
.
.
.
.
.