Giáo dục

Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên các trường đại học, cao đẳng

09:52, 09/04/2008 (GMT+7)

Đại học Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 956/ĐHĐN-TTr nhằm lấy ý kiến phản hồi của sinh viên (SV) về hoạt động giảng dạy của giảng viên các trường đại học, cao đẳng thành viên Đại học Đà Nẵng.

Mục đích của việc lấy ý kiến phản hồi từ SV nhằm: thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường; nâng cao trách nhiệm của giảng viên trong hoạt động giảng dạy; giúp giảng viên điều chỉnh hoạt động giảng dạy của mình cho tốt hơn; cán bộ quản lý có thêm cơ sở để nhận xét, đánh giá giảng viên. Việc lấy ý kiến phản hồi từ SV được thực hiện bằng phiếu câu hỏi. Tổ thư ký kết hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức việc lấy ý kiến tại phòng học, lập biên bản ghi nhận, niêm phong phiếu câu hỏi và gửi lại Tổ trưởng tổ thư ký lưu giữ.

NGỌC ĐOAN

.