Hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú

.

Sở Văn hóa - Thể thao thành phố vừa có thông báo, hướng dẫn việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 - 2021 đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.

Theo đó, đối tượng được xét tặng là công dân sinh sống tại thành phố Đà Nẵng, đang nắm giữ, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể các loại hình tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, lễ hội truyền thống, tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống.

Đối với danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, cá nhân được xét tặng phải đáp ứng một số tiêu chí, trong đó có thời gian hoạt động trong nghề từ 20 năm trở lên và đã được danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. Đối với danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, thời gian hoạt động trong nghề từ 15 năm trở lên.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 15-8-2020 tại Sở Văn hóa-Thể thao thành phố.

HÀ THU

;
;
.
.
.
.
.