13 CLB Đức đối mặt phá sản

.

Theo tạp chí Kicker (ngày 5-4), 13 trong số 36 CLB chuyên nghiệp của Đức - gồm 4 CLB Bundesliga 1 và 9 CLB Bundesliga 2 - đang đối mặt với việc phá sản do khủng hoảng tài chính bởi Covid-19. Trong đó, 7 CLB Bundesliga 2 có thể sẽ phá sản vào cuối tháng 5 này nếu giải đấu vẫn bị đình hoãn.

Và 2 CLB Bundesliga 2 cũng phải nộp đơn xin phá sản vào tháng 6, nếu không thanh toán được các chi phí. Ngoài ra, 12 CLB trong số này phải nhượng quyền truyền hình trực tiếp để thực hiện nghĩa vụ thanh toán các chi phí. Đồng thời, 1 CLB Bundesliga 1 đang đối mặt với khó khăn nghiêm trọng và chỉ có thể duy trì hoạt động đến tháng 5. Ngay cả 3 CLB còn lại chỉ đủ khả năng duy trì đến tháng 6.

NGUYÊN AN

;
;
.
.
.
.
.