HỎI - ĐÁP VỀ COVID-19

Tiêm mũi 2 vắc-xin phòng Covid-19 muộn có sao không?

.

ĐNO - “Tôi đã tiêm mũi 1 vắc-xin phòng Covid-19 nhưng đến hạn vẫn chưa được thông báo đi tiêm mũi 2, vậy có sao không?”. Đó là thắc mắc của nhiều bạn đọc gọi về “đường dây nóng” Báo Đà Nẵng những ngày qua.

Kiên nhẫn chờ đến lượt tiêm mũi 2, tiếp tục thực hiện 5K kể cả tiêm đủ 2 mũi vắc-xin. Ảnh: ĐỨC HOÀNG
Kiên nhẫn chờ đến lượt tiêm mũi 2 và tiếp tục thực hiện 5K kể cả tiêm đủ 2 mũi vắc-xin (ảnh chụp tại điểm tiêm chủng Cung Thể thao Tiên Sơn). Ảnh: ĐỨC HOÀNG

Tại Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26-7-2021 về hướng dẫn buổi tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19, Bộ Y tế hướng dẫn khoảng cách giữa hai liều cụ thể như sau (đây cũng là khoảng cách khuyến cáo của nhà sản xuất):

- Vắc-xin AstraZeneca: Mũi 1 cách mũi 2: 8-12 tuần

- Vắc-xin SPUTNIK V: Mũi 1 cách mũi 2: 3 tuần

- Vắc-xin Comirnaty (của Pfizer/BioNTech): Mũi 1 cách mũi 2: 3 tuần

- Vắc-xin Vero Cell (của Sinopharm): Mũi 1 cách mũi 2: 3-4 tuần

- Vắc-xin Moderna: Mũi 1 cách mũi 2: 4 tuần.

Tuy nhiên, trong tình trạng khan hiếm vắc-xin, thực tế có người đã tiêm mũi 1 nhưng quá thời hạn vẫn chưa được tiêm mũi 2 hoặc phải tiêm mũi 2 khác loại.

Tại Công văn số 6030/BYT-DP ngày 27-7-2021 về hướng dẫn tiêm 2 liều vắc-xin phòng Covid-19, Bộ Y tế nêu rõ: Những người đã tiêm mũi 1 với loại vắc-xin nào thì tốt nhất tiêm mũi 2 bằng vắc-xin đó, nhưng trong trường hợp nguồn vắc-xin hạn chế, có thể phối hợp bằng cách sau:

- Tiêm mũi 2 vắc-xin do Pfizer sản xuất cho người đã tiêm mũi 1 bằng vắc-xin do AstraZeneca sản xuất nếu người được tiêm chủng đồng ý. Khoảng cách giữa 2 mũi tiêm là 8-12 tuần.

- Không sử dụng vắc-xin do Moderna sản xuất hoặc các vắc-xin khác để tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 vắc-xin AstraZeneca.

- Những người đã tiêm mũi 1 bằng vắc-xin do Sinopharm, Pfizer, Moderna sản xuất thì mũi thứ 2 chỉ tiêm vắc-xin cùng loại. Khoảng cách giữa 2 mũi tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Cũng theo Bộ Y tế, việc chậm trễ tiêm vắc-xin trong một khoảng thời gian nhất định thì đến mũi tiêm sau vắc-xin vẫn tiếp tục duy trì được hiệu quả. Do đó, cần kiên nhẫn chờ đến lượt tiêm mũi 2 và tiếp tục thực hiện 5K kể cả tiêm đủ 2 mũi vắc-xin.

TOÀN VÂN (theo Bộ Y tế)

;
;
.
.
.
.
.