Báo Đà Nẵng tạm dừng xuất bản các ấn phẩm báo in từ ngày 16 đến 5-9-2021

.

ĐNO - Ngày 14-8-2021, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 2788/QĐ-UBND về bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống Covid-19 (từ ngày 16 đến 23-8-2021). Theo đó, hoạt động phát hành báo chí cũng tạm dừng trên địa bàn thành phố.

Ngày 21-8-2021, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2836/QĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 2788/QĐ-UBND từ 8 giờ ngày 23-8 đến 8 giờ ngày 26-8-2021.

Ngày 25-8-2021, UBND thành phố ban hành quyết định Quyết định số 2860/QĐ-UBND bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống Covid-19 theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30-7-2021 và Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14-8-2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Thực hiện ý kiến của Thường trực Thành ủy, từ ngày 16-8 đến 5-9-2021, Báo Đà Nẵng dừng xuất bản các ấn phẩm báo in (Đà Nẵng hằng ngàyĐà Nẵng Cuối tuần).

Các thông tin quốc tế, trong nước và thành phố, đặc biệt là công tác phòng, chống Covid-19, sẽ được Báo Đà Nẵng cập nhật đầy đủ, kịp thời trên các ấn phẩm Đà Nẵng OnlineDa Nang Today. Các ấn phẩm báo in Báo Đà Nẵng hằng ngày Đà Nẵng Cuối tuần sẽ phát hành lại từ ngày 6-9-2021.

Trân trọng thông báo đến bạn đọc.

Ban Biên tập Báo Đà Nẵng

;
;
.
.
.
.
.