Khắc phục trụ biển cấm bị ngã

.

Báo Đà Nẵng nhận được công văn của UBND quận Sơn Trà cho biết, UBND quận đã kiểm tra và phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành sửa chữa, khắc phục tình trạng trụ biển cấm đỗ xe ngày chẵn bị ngã nằm sát tường rào trước cổng Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện (số 86 Bùi Dương Lịch, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), được phản ánh trong số báo ra ngày 30-8, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị tại khu vực. 

PHÒNG BẠN ĐỌC

;
;
.
.
.
.
.