Kỷ luật các cá nhân liên quan đến việc xử lý cây xanh ngã đổ

.

Ngày 5-1, Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng cho biết vừa ban hành quyết định xử lý kỷ luật một số cá nhân liên quan đến việc tự ý cẩu những thân cây lim xẹt, muồng tím, hoa sữa, phượng... từ khu vực tập kết của vườn ươm tại Khu B - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ ra ngoài để cưa xẻ, chở đi.

Theo báo cáo của Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng, năm 2020, trữ lượng thân cây, cành, nhánh... (sau khi cắt tỉa, di chuyển cây xanh ngã đổ trên các đường phố) được tập kết tại vườn ươm lên đến 28.376m3. Công ty đã phân loại thân, cành, nhánh theo đường kính để có kế hoạch xin thanh lý. Tuy nhiên, bà M., Phó Trưởng phòng Kinh doanh của công ty đề xuất vận chuyển hết khối lượng thân cây, cành, nhánh... nói trên với kinh phí tự lo. Công ty đã chỉ đạo Phòng Kế hoạch-Đầu tư phối hợp bà M. lập phương án để xem xét giải quyết. Mặc dù chưa có phương án, kế hoạch cụ thể và cũng chưa được sự thống nhất của lãnh đạo công ty nhưng vào ngày 24-12-2020, cá nhân bà M. đã đưa công nhân tự thuê và phương tiện ô-tô đến vườn ươm triển khai thực hiện việc vận chuyển.

NAM TRÂN

;
;
.
.
.
.
.