Không để tái diễn khai thác vàng trái phép tại Tiểu khu 27, 29 và 39

.

Văn phòng UBND thành phố vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam về việc quản lý và trồng rừng khu vực khai thác vàng tại Tiểu khu 27, 29 và 39 thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.

Theo đó, sau khi các lực lượng chức năng do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, tiến hành đánh sập, phá hủy các hầm, lò khai thác vàng trái phép tại Tiểu khu 27, 29 và 39, UBND huyện Hòa Vang chỉ đạo UBND xã Hòa Bắc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận, quản lý khu vực Tiểu khu 27 và 29.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thành phố và Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng trực thuộc tiếp nhận, quản lý khu vực Tiểu khu 39. Các địa phương, đơn vị nói trên và các đơn vị liên quan chủ động quản lý địa bàn được giao; thường xuyên phối hợp, thông tin để chốt chặn, đẩy đuổi, truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phép, bảo đảm an ninh trật tự, môi trường, không để tái diễn tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực Tiểu khu 27, 29 và 39.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để tái diễn tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực quản lý nói trên.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hòa Vang và các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát thực tế, lập phương án trồng rừng tại các khu vực khai thác vàng để phủ xanh lại khu vực và góp phần tránh tình trạng khai thác vàng trái phép tiếp diễn tại khu vực.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.