Xử lý lấn chiếm, cơi nới không gian tại các khu chung cư

.

UBND thành phố vừa ban hành công văn về xử lý tình trạng lấn chiếm không gian công cộng sử dụng vào mục đích riêng tại các chung cư thuộc sở hữu Nhà nước.

Theo đó, UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng kiểm tra, xử lý nghiêm đối với hành vi cơi nới, lấn chiếm khuôn viên, phần sử dụng chung nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung xử lý 357 trường hợp theo báo cáo.

Cùng với đó, tổ chức rà soát, có giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm đối với các hộ nghèo, khó khăn về kinh tế, không có việc làm ổn định đang thuê nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước; không để tái diễn tình trạng cơi nới, lấn chiếm khuôn viên, phần sử dụng chung nhà chung cư để buôn bán.

UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng bố trí vị trí đậu, đỗ ô-tô và lắp đặt biển báo trong khuôn viên chung cư thuộc sở hữu Nhà nước.  

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.