Một số thông tin cần biết năm học 2021-2022

.

ĐNO - Miễn học phí, đọc sách giáo khoa số miễn phí, thay đổi cách đánh giá xếp loại học sinh, đổi mới chương trình giáo dục lớp 2 và lớp 6… là những thông tin nổi bật đáng chú ý của năm học 2021-2022 tại thành phố Đà Nẵng.

Nội dung: THU HOA - Đồ hoạ: THANH HUYỀN

;
;
.
.
.
.
.