Đà Nẵng cuối tuần

Siết chặt kỷ cương hành chính

06:18, 15/01/2023 (GMT+7)

Việc siết chặt kỷ cương hành chính trước và sau Tết Quý Mão 2023 không chỉ nhằm thực hiện đúng quy định quản lý người lao động, thực thi công vụ mà còn hạn chế tối đa việc gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Bởi, chỉ cần một bộ phận nhỏ trong chuỗi hành chính thực thi công vụ vắng hoặc xao lãng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp đặc biệt những ngày cận Tết và ngay sau khi hết kỳ nghỉ.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức dù đang nắm giữ vai trò, vị trí nào trong bộ máy tổ chức hành chính Nhà nước đều là những mắt xích quan trọng để cả đoàn tàu công việc chạy theo quỹ đạo.  Trong ảnh: Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Mỗi cán bộ, công chức, viên chức dù đang nắm giữ vai trò, vị trí nào trong bộ máy tổ chức hành chính Nhà nước đều là những mắt xích quan trọng để cả đoàn tàu công việc chạy theo quỹ đạo. TRONG ẢNH: Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thời gian qua, UBND thành phố ban hành nhiều văn bản nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức. Bám sát chỉ đạo này, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa bằng các quy định, quy chế, hướng dẫn và tổ chức thực hiện.

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Tương tự như vậy, việc chấn chỉnh kỷ cương hành chính công vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán cần thực hiện nghiêm vì đây cũng là thời gian dễ xảy ra sự xao lãng trong công việc.

Chính phủ đã phê duyệt phương án nghỉ Tết  Quý Mão 2023 là 7 ngày, từ ngày 20-1-2023 đến hết ngày 26-1-2023. Đây cũng là kỳ nghỉ dài, việc siết kỷ cương hành chính trước và sau Tết Quý Mão đặc biệt được các cơ quan đồng loạt triển khai, thực hiện.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh vừa có văn bản về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là trước và sau Tết Quý Mão nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp, bảo đảm nghiêm minh trong thực thi pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm…

Các đơn vị cần tổ chức kiểm tra hoạt động công vụ thường xuyên và đột xuất, kết hợp theo dõi, giám sát qua camera tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong những ngày làm việc trước cũng như sau Tết Quý Mão 2023. Xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc, phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Các cơ quan, đơn vị thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, giáo dục phẩm chất, đạo đức, ý thức phục vụ người dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; không để tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vắng mặt tại nơi làm việc, nhất là tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi... nếu để xảy ra sai phạm, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Thông thường, công việc những ngày cuối năm thường tăng nhiều  lần và đây cũng là áp lực không nhỏ đối với các cơ quan, đơn vị. Việc xử lý hồ sơ theo quy định cũng được đôn đốc thường xuyên để hạn chế ảnh hưởng đến tiến trình công việc tổ chức, doanh nghiệp, người dân. Đà Nẵng đã rất thành công khi xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử với việc ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết nhiều thủ tục hành chính công.

Tuy nhiên, khối lượng văn bản cuối năm và các giao dịch công vụ phải thực hiện trực tiếp tại bộ phận "Một cửa" của các sở, ban, ngành, quận, huyện rất lớn. Đặc biệt thời gian cận Tết, nghỉ Tết và sau Tết đi làm trở lại, vẫn còn tình trạng “ngủ đông” trong công việc của một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức ở một vài bộ phận của các cơ quan, công sở.

Vì thế, việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố cũng như các cấp chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị về siết chặt kỹ cương hành chính trước và sau Tết Quý Mão 2023 cần được thông báo sâu rộng và quát triệt thực hiện. Mỗi người cán bộ, công chức, viên chức dù đang nắm giữ vai trò, vị trí nào trong bộ máy tổ chức hành chính Nhà nước đều là những mắt xích quan trọng để làm cho cả đoàn tàu công việc chạy theo quỹ đạo.

Làm hết việc và công tâm, nỗ lực thêm một chút để công việc chạy kịp tiến độ, sẽ góp phần xây dựng hình ảnh cán bộ vì nhân dân phục vụ. Góp phần xử lý nhanh các tình huống cấp bách, các sự vụ, sự việc đột xuất có thể xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán. Việc bố trí cán bộ trực cơ quan, đơn vị cũng không thể lơ là, chủ quan mà phải phân công, phân nhiệm cụ thể, có kiểm tra giám sát để tạo tính công bằng trong công việc và trách nhiệm cán bộ, công nhân viên chức từng cơ quan.

LÊ GIANG

.