Chính trị

Đưa Chỉ thị số 34-CT/TU vào cuộc sống

09:19, 23/02/2024 (GMT+7)

Những ngày cận Tết Giáp Thìn 2024, dù khá bận rộn với nhiều hoạt động chào đón tân niên và chăm lo Tết cho người nghèo nhưng cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Hòa Vang vẫn chú trọng tổ chức đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp để nhanh chóng đưa Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới” và Chỉ thị số 32-CT/HU của Huyện ủy Hòa Vang về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của huyện” vào cuộc sống.

Đến nay, Đảng bộ xã Hòa Châu và các chi bộ cơ sở đã hoàn thành đợt 1 về tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập Chỉ thị số 34-CT/TU. Ảnh: CÔNG CHIẾN
Đến nay, Đảng bộ xã Hòa Châu và các chi bộ cơ sở đã hoàn thành đợt 1 về tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập Chỉ thị số 34-CT/TU. Ảnh: CÔNG CHIẾN

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp

10 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới”, huyện Hòa Vang đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng đưa huyện ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu chưa thực sự sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. Ý thức trách nhiệm, tinh thần làm việc của một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện chùng lại, thiếu trách nhiệm.

Có tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, không làm đúng, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thậm chí còn đặt thêm những thủ tục không cần thiết... làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, uy tín của bộ máy chính quyền, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân, làm cản trở sự phát triển chung, đặc biệt là mục tiêu của huyện phấn đấu năm 2024 đạt đô thị loại IV và năm 2025 trở thành thị xã.

Sau khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU, Huyện ủy Hòa Vang đã ban hành Kế hoạch số 260-KH/HU về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU và Chỉ thị số 32-CT/HU. Từ sự chỉ đạo này, đồng loạt tất cả các chi, đảng bộ trên địa bàn huyện đều tổ chức đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp để nhanh chóng đưa vào cuộc sống.

Ngày 20-1-2024, Huyện ủy Hòa Vang tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” cho hơn 2.660 cán bộ, đảng viên theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 14 điểm cầu trên toàn huyện.

Chỉ thị số 32-CT/HU của Huyện ủy nêu khá cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm của 3 nhóm đối tượng, đó là tập thể, cá nhân và người đứng đầu. Đối với tập thể cần xác định cụ thể công việc được giao cho từng nhóm, cá nhân với phương châm “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả); đối với nhóm cá nhân là cán bộ, đảng viên, viên chức, công chức cần tuân thủ “6 dám” (dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung). Với nhóm lãnh đạo, người đứng đầu chú trọng “3 hơn” (quyết liệt hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn).

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hòa Vang Lê Trung Thắng, sự phân chia theo “5 rõ, 6 dám, 3 hơn” sẽ giúp huyện và cơ sở bám sát nội dung yêu cầu của Chỉ thị 34-CT/TU của Thành ủy, đồng thời làm thước đo, đánh giá hiệu quả thực hiện đối với các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền và mỗi cán bộ, đảng viên.

“Lượng hóa” 10 biểu hiện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

Để việc triển khai có hiệu quả, Chỉ thị số 32-CT/HU của Huyện ủy đặt ra các quy định xử lý vi phạm đối với cá nhân, tổ chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, có biểu hiện làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy và các vi phạm liên quan khác. Bên cạnh đó, huyện phân công từng Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách từng địa phương, từng dự án trọng điểm để xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Mới đây, Huyện ủy Hòa Vang ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Chỉ thị 32-CT/HU của Huyện ủy.

Kế hoạch này sẽ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, các ngành từ huyện đến dưới cơ sở; của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, hướng đến tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đổi mới, sáng tạo, tăng tốc thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, tạo nền tảng quan trọng cho huyện Hòa Vang bứt phá trong thời gian đến, sớm trở thành thị xã.

Tại Hòa Phú, Đảng ủy xã triển khai họp bàn và sớm ban hành kế hoạch hành động thực hiện hai chỉ thị nêu trên. Đồng thời, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, triển khai cam kết và phát động phong trào đấu tranh, đẩy lùi tình trạng “né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn” trong thực thi công vụ; qua đó, khơi dậy và lan tỏa tinh thần tích cực, trách nhiệm, tạo động lực mới, nhất là khát vọng phát triển, cống hiến của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Ông Lê Đinh Minh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú nhấn mạnh: “Xác định vai trò người đứng đầu trong thực hiện chỉ thị, phải thực sự nêu gương, cấp ủy, tổ chức đảng có sự soi mình, điều chỉnh lề lối làm việc để xứng đáng với vai trò là người truyền cảm hứng về niềm tin, khát vọng cống hiến, kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại địa phương, đơn vị”.

Tại Chi bộ thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc, việc thực hiện Chỉ thị 34-CT/TU và Chỉ thị 32-CT/HU còn được chi bộ gắn với mục tiêu nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy và toàn thể đảng viên của Chi bộ nhằm hoàn thành xây dựng Chi bộ kiểu mẫu trong năm 2024. Theo ông Đinh Văn Cử, Bí thư Chi bộ thôn, qua rà soát các chỉ tiêu của “Chi bộ kiểu mẫu”, cấp uỷ nhận thấy chỉ tiêu nâng cao thu nhập đời sống của người dân chưa đạt so với nghị quyết chi bộ đề ra nên từng đảng viên phải nỗ lực thực hiện đạt kết quả cao nhất trong năm nay.

Có thể khẳng định, Chỉ thị số 32-CT/HU của Huyện ủy Hòa Vang đã “lượng hóa” 10 biểu hiện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm theo Chỉ thị số 34-CT/TU của Thành ủy; đồng thời quy định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện rất cụ thể, rõ ràng và sát thực tiễn. Hy vọng, với những gì mà huyện Hòa Vang đã và đang quyết tâm, dồn sức để hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV, đưa huyện lên thị xã vào năm 2025 và xây dựng huyện thành đô thị có bản sắc riêng thì các chỉ thị nêu trên sẽ là bệ phóng mà người vận hành cỗ máy đó không ai khác chính là tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của mỗi một cán bộ, đảng viên.

THANH GIANG - CÔNG CHIẾN

.