Chính trị

Tiếp tục sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập

07:49, 23/02/2024 (GMT+7)

Sáng 22-2, Đoàn giám sát chuyên đề do Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh làm trưởng đoàn tiến hành giám sát tại Sở Y tế về thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: N.P
Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: N.P

Báo cáo tại buổi giám sát, Sở Y tế cho biết, qua 5 năm triển khai nghị quyết, hệ thống y tế công lập thành phố đã tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; vượt mục tiêu đến năm 2021 tinh gọn 10% đơn vị sự nghiệp trực thuộc và tinh giản 10% biên chế theo yêu cầu của các nghị quyết.

Đi đôi với đó, việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập bước đầu giúp các đơn vị chủ động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sắp xếp tổ chức bộ máy, sử dụng nguồn nhân lực và tài chính có hiệu quả; huy động được nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế-xã hội, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà nước.

Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Duy Minh biểu dương, ghi nhận những kết quả nổi bật của Sở Y tế. Theo đó, việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã giảm được đầu mối cũng như số lượng biên chế hưởng lương từ ngân sách. Hệ thống mạng lưới y tế từ thành phố đến xã, phường được thành phố quan tâm đầu tư; hệ thống y tế đang dần đầu tư khang trang. Thành phố có những chính sách kịp thời tháo gỡ khó khăn cho ngành y tế, đồng thời động viên ngành y tế vượt qua khó khăn, thách thức.

Ông Nguyễn Duy Minh cho rằng, Bộ Chính trị có kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, do đó cần tuyên truyền để tiếp tục thực hiện; quá trình thực hiện có những khó khăn, vướng mắc cần kiến nghị để giải quyết.

* Chiều cùng ngày, Đoàn giám sát tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023 trên địa bàn huyện Hòa Vang.

UBND huyện Hòa Vang cho biết, thời gian qua, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, giải quyết kịp thời các nhiệm vụ chuyên môn của từng ngành, từng lĩnh vực, đáp ứng chức năng cơ bản trong quá trình phục vụ nhiệm vụ quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công. Các đơn vị sự nghiệp công lập từng bước được kiện toàn theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp bước đầu đã xác định; chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền quan tâm và phê duyệt cơ bản bảo đảm số lượng, định mức cũng như ngân sách Nhà nước cấp, cơ bản bảo đảm để vận hành, thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Trưởng đoàn giám sát chuyên đề Nguyễn Duy Minh biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của huyện trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện; đề nghị huyện Hòa Vang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW trong thời gian tới. 

NGỌC PHÚ

 

.