CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXII ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới

.

Mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững của Đà Nẵng là tập trung tăng trưởng sản xuất thông qua cải thiện năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, ứng dụng công nghệ cao trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đây là xu hướng tất yếu phát triển nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Vườn trồng lan mokara ở Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Ảnh: KIM LIÊN
Vườn trồng lan mokara ở Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Ảnh: KIM LIÊN

Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Phú Ban cho biết, trong cơ cấu GDRP của thành phố Đà Nẵng, ngành nông nghiệp chỉ chiếm từ 1,5 - 2%, nhưng đóng vai trò quan trọng trên lĩnh vực an sinh xã hội và bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia. Trong giai đoạn 2015-2020, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, ngành nông nghiệp đã tập trung bám sát mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp để tập trung triển khai thực hiện.

Trong đó, đã tập trung thực hiện các giải pháp tạo đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển khai thác xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Nhờ vậy, ngành nông nghiệp đạt kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố, đặc biệt là kết quả nổi bật của 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững của thành phố.

 Vượt qua khó khăn, thách thức của thiên tai, thời tiết, dịch bệnh trên cây trồng, con vật nuôi, tác động của biến đổi khí hậu, nông nghiệp Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020 vẫn đạt tốc độ tăng trưởng khá ổn định, tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) bình quân 3,2%/năm, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 3,5%năm.

Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp chuyển dịch theo đúng định hướng, tăng giá trị sản xuất thủy sản, giảm giá trị ngành nông lâm nghiệp, trong nội bộ từng ngành cũng có sự chuyển dịch theo hướng tái cơ cấu, tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp có hàm lượng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng hữu cơ, tăng sản lượng khai thác xa bờ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng độ che phủ rừng, đẩy mạnh trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn gắn với quản lý rừng bền vững.

Từng bước ứng dụng công nghệ cao

Sản xuất nông nghiệp hướng đến sản phẩm chủ lực, đặc trưng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp phục vụ đô thị, du lịch là hướng đi mà thành phố đang lựa chọn. Với đặc thù của đô thị, quy mô diện tích đất sản xuất nông nghiệp hạn chế, thành phố đã định hướng phân vùng sản xuất nông nghiệp phù hợp, hiệu quả gắn với xây dựng sản phẩm chủ lực, đặc trưng dựa trên giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng hữu cơ, sinh thái.

Đến nay, thành phố ưu tiên triển khai quy hoạch các vùng, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết số 104/2017/NQ-HĐND ngày 7-7-2017 của HĐND thành phố. Hiện nay, tại huyện Hòa Vang đã có 3 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được phê duyệt quy hoạch chi tiết, đang xúc tiến các thủ tục kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư và tiếp tục quy hoạch, mở rộng phát triển các vùng, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với quy hoạch chung của thành phố.

Đối với lĩnh vực trồng trọt, đã chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng thâm canh, thích ứng với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh sản xuất theo hướng hữu cơ. Nhờ chủ động trong chuyển đổi cơ cấu giống lúa trung ngắn ngày, đẩy mạnh sản xuất theo hướng hữu cơ, áp dụng chương trình quản lý dinh dưỡng tổng hợp (IPM), chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (ICM) nên năng suất lúa đạt khá cao, tăng dần qua các năm, đạt 58,29 tạ/ha năm 2015 lên đạt 61,6 tạ/ha vào năm 2020.

Riêng vụ Đông Xuân 2019-2020, năng suất lúa đạt bình quân đến 63,92 tạ/ha. Chương trình cải tạo vườn tạp, vườn mẫu gắn với xây dựng nông thôn, phát triển kinh tế vườn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân khu vực trung du, miền núi của huyện Hòa Vang. Toàn thành phố thực hiện cải tạo 46,6ha kinh tế vườn với các loại cây trồng: mít, bơ, chanh giây, vú sữa, thanh long ruột đỏ… gắn với mô hình du lịch sinh thái nhà vườn.

Động lực từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Hiện nay, Đà Nẵng tiếp tục xây dựng nông thôn mới toàn diện gắn với đô thị hóa và hiện đại hóa, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững, nông thôn kiểu mẫu. Thành phố chú trọng triển khai thực hiện Đề án Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đến năm 2030 và bảo tồn, phát triển làng nghề nông nghiệp, nông thôn gắn với phục vụ du lịch sinh thái và chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Song song đó, đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn trên địa bàn huyện Hòa Vang; khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái và bảo tồn văn hóa đồng bào Cơ tu. Đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp trên lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, dịch vụ ở nông thôn.

Nông nghiệp đô thị đã và đang từng bước hình thành với sự phát triển và chuyển biến tích cực, điển hình là sản xuất nấm phát triển khá mạnh, từng bước trở thành sản phẩm chủ lực, đặc trưng của Đà Nẵng. Hiện thành phố có 8 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác sản xuất nấm và các nhóm hộ sản xuất phân bố tại tất cả các quận, huyện với khoảng 200 hộ sản xuất, với hơn 500 lao động, sản lượng đạt 870 tấn/năm.

Bên cạnh đó đã triển khai hỗ trợ đầu tư các thiết bị máy móc ứng dụng công nghệ phục vụ sản xuất nấm ăn, nấm linh chi như: máy hấp thanh trùng bịch phôi nấm bằng than, điện 3 pha, hệ thống phun sương tạo ẩm cảm biến tự động, máy sấy nấm... Nhiều sản phẩm nấm sò, nấm rơm, nấm Linh Chi qua đóng gói có nhãn mác, chứng nhận chất lượng đã tham gia lưu thông trên thị trường cung cấp cho người tiêu dùng. Đà Nẵng đã có 3 hợp tác xã được cấp chứng nhận VietGAP và nấm linh chi Đà Nẵng đã được Cục Sở hữu trí tuệ chứng nhận nhãn hiệu tập thể.  

Đặc biệt, trong giai đoạn 2015-2020, chương trình nông thôn mới đã tạo tiền đề, động lực để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn hài hòa đô thị và du lịch. Đến năm 2020, 11/11 xã trên địa bàn huyện Hòa Vang được công nhận đạt chuẩn giai đoạn 2016-2020, 12 thôn được công nhận thôn kiểu mẫu, 36 vườn mẫu đạt chuẩn, 35 tuyến đường giao thông kiểu mẫu đạt chuẩn, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hình thành, hỗ trợ xây dựng vườn mẫu, vườn kinh tế. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ theo hướng đô thị như: đường điện chiếu sáng, bê-tông hóa đường kiệt, hẻm, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu...

Thành phố triển khai nhiều đề án, phương án đẩy mạnh phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; xây dựng các mô hình sản xuất mới, các mô hình ứng dụng công nghệ cao, thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp xây dựng vườn mẫu, vườn kinh tế… góp phần phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người nông dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố trong những năm tiếp theo.

Trên địa bàn Đà Nẵng đã hình thành 16 mô hình ứng dụng cao nghệ cao trên lĩnh vực rau, hoa, nấm. Có 10,5 ha rau và 2,5 ha hoa tại vùng chuyên canh đầu tư hệ thống nhà lưới, nhà kính, tưới tiên tiến, tiết kiệm trong sản xuất. Đã hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao các doanh nghiệp, hợp tác xã gắn với liền kết, sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, chủ lực. Bước đầu hình thành các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp như: Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Afarm; Công ty TNHH Tâm An Farm; Công ty CP xây dựng Greentech; Hợp tác xã rau, củ quả Hòa Vang; Hợp tác xã rau an toàn Túy Loan… Đây là những điển hình, động lực trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết chuỗi cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn.
Đến năm 2020, 11/11 xã trên địa bàn huyện Hòa Vang được công nhận đạt chuẩn giai đoạn 2016-2020, 12 thôn được công nhận thôn kiểu mẫu, 36 vườn mẫu đạt chuẩn, 35 tuyến đường giao thông kiểu mẫu đạt chuẩn, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hình thành, hỗ trợ xây dựng vườn mẫu, vườn kinh tế.

DIỆU MINH

;
;
.
.
.
.
.