Niềm tin và kỳ vọng

.

Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố diễn ra từ ngày 20 đến 22-10 đã thành công tốt đẹp. Báo Đà Nẵng ghi nhận ý kiến một số đại biểu tham dự Đại hội kỳ vọng thành phố sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đi vào cuộc sống.

Các tầng lớp nhân dân thành phố tin tưởng Đà Nẵng sẽ phát triển bền vững trong tương lai. Ảnh: P.V
Các tầng lớp nhân dân thành phố tin tưởng Đà Nẵng sẽ phát triển bền vững trong tương lai. Ảnh: P.V

Anh Nguyễn Tấn Tài, Phó Bí thư Thường trực Quận đoàn Hải Châu (SN 1989, đại biểu trẻ nhất tham dự Đại hội):

Chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ trẻ

Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua chương trình hành động nhiệm kỳ tới với 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Với cương vị là cán bộ Đoàn, đại biểu trẻ tuổi nhất tham gia đại hội, tôi rất kỳ vọng vào nhiệm vụ: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh, bền vững. Rõ ràng, khi nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thì luôn có sự ưu tiên cán bộ trẻ.

Thực tế hiện nay, thành phố đang trẻ hóa đội ngũ cán bộ từ cấp thành phố, quận, huyện đến xã, phường. Đây là cơ hội lớn để đội ngũ cán bộ trẻ bắt nhịp với đời sống chính trị. Qua đó, đội ngũ cán bộ trẻ có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân; đồng thời được đào tạo bài bản, nâng cao trình độ, nghiệp vụ; phong cách, thái độ ứng xử với nhân dân. Vì thế, tôi mong rằng sau đại hội, thành phố sẽ có nhiều hơn những chính sách, đề án ưu tiên phát triển cán bộ trẻ để góp phần xây dựng và phát triển thành phố.

Bên cạnh đó, tôi cũng kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, thành phố sẽ có những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng của tổ chức Đoàn và công tác bồi dưỡng, đào tạo đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng. Bởi lẽ, công tác phát triển đảng viên được xem là xương sống của Đảng. Tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp đóng vai trò quan trọng giúp đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cho Đảng. Phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực. Tôi tin rằng thế hệ trẻ hiện nay luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, xem việc được đứng vào hàng ngũ của Đảng là vinh dự lớn, là động lực để phấn đấu.

LAM PHƯƠNG ghi

Nguyễn Thị Anh Thi, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn:

Khôi phục phát triển du lịch, đồng thời phòng, chống dịch có hiệu quả

Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đã xác định phát triển các ngành dịch vụ tạo ra giá trị gia tăng lớn, phát huy thế mạnh về du lịch, ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu quốc tế là một trong ba trụ cột và phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng là một trong năm lĩnh vực mũi nhọn cần tập trung ưu tiên.

Một trong những việc cần làm ngay để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đi vào cuộc sống là  phải có giải pháp đồng bộ, hiệu quả khôi phục phát triển du lịch đồng thời tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm thực hiện nhiệm vụ kép. Cụ thể quận Ngũ Hành Sơn sẽ xúc tiến duy tu bảo dưỡng một số công trình xây dựng đề án phục vụ hoạt động phố đêm tại chân ngọn Thủy Sơn của Danh thắng Ngũ Hành Sơn, đồng thời mở rộng địa bàn phục vụ hoạt động du lịch của Khu danh thắng sang phía Tây.

Quận cũng đang tập trung triển khai đề án đã được UBND thành phố phê duyệt về đầu tư tôn tạo Khu căn cứ cách mạng K20 đưa vào khai thác phục vụ du lịch. Mặt khác, quận tập trung các nguồn lực để hoàn thành các hạng mục đưa khu phố du lịch An Thượng sớm đi vào hoạt động. Quận đã xin chủ trương thành phố về đầu tư nâng cấp, mở rộng chợ Bắc Mỹ An theo hướng vừa chợ truyền thống vừa là chợ du lịch.

S.TRUNG ghi

Ông Nguyễn Hữu Phước, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Thanh Khê: (SN 1957, đại biểu lớn tuổi nhất dự Đại hội):

Tạo nguồn lực mới  cho thành phố phát triển

Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng là sự mong chờ của cả hệ thống chính trị cũng như quân và nhân dân thành phố. Theo tôi, thuận lợi của nhiệm kỳ 2020-2025 là thành phố đang có định hướng, mở đường từ Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây cũng chính là những điều kiện mới để thành phố Đà Nẵng phát triển, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.  

Đại hội lần này đã bàn nhiều vấn đề, nhưng theo tôi, mặt quan trọng nhất là Đại hội đã chọn ra được đội ngũ cán bộ “Sáng tâm - ngang tầm và đủ trình độ” về lãnh đạo, quản lý và điều hành cũng như tổ chức thực hiện các chủ trương, định hướng phát triển của thành phố trong thời gian đến. Với tư cách là đại biểu được tham dự đại hội, tôi tin rằng, khi công tác cán bộ đã có sự tập trung cao độ và chọn được đội ngũ cán bộ đúng với ý định của đại hội, thì những định hướng, mục tiêu, giải pháp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng được đề ra trong Nghị quyết của đại hội sẽ sớm đi vào sống, bởi vì ở đó  tất cả cán bộ, đảng viên nhân đồng lòng, đồng sức. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cũng như của quận và nhân dân thành phố nói chung và từng đại biểu nói riêng để làm sao hoàn thành được các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết tại đại hội đã đề ra.   

TRỌNG HÙNG ghi

Ông Đặng Ngọc Nhân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Liên Chiểu:

Triển khai thực hiện chính quyền đô thị có hiệu quả

Trong 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã thông qua, có nội dung triển khai quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả Nghị quyết số 119/2020/QH ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Thực hiện mô hình Chính quyền đô thị (CQĐT) là cần thiết để thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là đầu tàu, động lực phát triển kinh tế - xã hội, có sức thu hút và lan tỏa lớn ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Việc thực hiện thí điểm tổ chức chính quyền đô thị đặt ra cho thành phố khá nhiều yêu cầu đối với công tác tổ chức bộ máy và cán bộ các cấp. Về tổ chức bộ máy, chính quyền đô thị phải được phân cấp, ủy quyền hợp lý nhằm tạo điều kiện phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo, nhanh nhạy, đồng thời đề cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền đô thị. Các cơ quan chuyên môn trực thuộc được sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả... Về đội ngũ cán bộ công chức, với mô hình mới, cơ chế vận hành mới phải theo hướng tập trung và thống nhất, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giải trình.

Bộ máy chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức sẽ hình thành phương thức quản lý và cung ứng dịch vụ chuyên nghiệp, kiểm soát chặt chẽ hơn quá trình thi hành công vụ thông qua các công cụ quản lý và đi cùng với đó là cơ chế giám sát mới hiệu quả hơn sẽ được hình thành. Chức năng, nhiệm vụ của UBND quận, phường cũng sẽ được tăng cường hơn.

S.TRUNG ghi

;
;
Tin liên quan
.
.
.
.
.