Thông cáo báo chí Phiên họp ngày 21-10 Đại hội XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng

.

ĐNO - Chiều 21-10, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 ra thông cáo báo chí về kết quả làm việc phiên họp chiều 21-10, Đại hội Đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo thông cáo báo chí, Vào lúc 7 giờ 30 ngày 21 tháng 10 năm 2020, Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã chính thức khai mạc tại Trường Chính trị thành phố (34 Hồ Nghinh, quận Sơn Trà). 

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo tỉnh Quảng Nam; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên chủ tịch, phó chủ tịch UBND, HĐND thành phố, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI; đại biểu lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động đã về dự đại hội và chung vui với Đảng bộ; các phóng viên báo chí Trung ương, địa phương đến dự, đưa tin về đại hội.

Đặc biệt, có 349 đại biểu chính thức đại diện cho 59.093 đảng viên trong toàn đảng bộ thành phố có mặt tại đại hội.

Chủ đề đại hội: Xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết và các động lực tăng trưởng; giữ vững quốc phòng an ninh; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống.

Phương châm thực hành: Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Hành động.

Quan điểm đại hội: Quán triệt, thực hiện xuyên suốt quan điểm phát triển đã được Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định, trọng tâm là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; phát huy cao độ truyền thống văn hóa, cách mạng, tinh thần tiên phong, đoàn kết, khát vọng phát triển, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường của người Đà Nẵng, xem đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Tập trung đổi mới căn bản mô hình phát triển kinh tế, chú trọng phát triển theo chiều sâu, kết hợp với phát triển theo chiều rộng một cách hợp lý; phát triển nhanh và bền vững, có bản sắc riêng, tạo động lực và nguồn lực cho sự phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Ý nghĩa của đại hội: Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành vào thời điểm đất nước trải qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 đạt nhiều thành tựu quan trọng, tạo tiền đề để thành phố cùng cả nước phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động của nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng cho chặng đường phát triển của Đà Nẵng trong thập niên thứ 3 của thế kỷ XXI.

Nội dung đại hội: Thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020- 2025. Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố Đà Nẵng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

NỘI DUNG LÀM VIỆC PHIÊN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Trước khi vào chương trình đại hội, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu xem phim phóng sự về thành tựu 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015 - 2020: “Đà Nẵng - Quyết tâm vươn tới”.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy điều hành đại hội làm lễ chào cờ và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Báo cáo kết quả đại hội trù bị

Đồng chí Võ Văn Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả phiên đại hội trù bị.

4. Diễn văn khai mạc đại hội

Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy khóa XXI, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng: Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mạc đại hội (diễn văn khai mạc gửi kèm).

5. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội

Đồng chí Huỳnh Thị Tam Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XXI, thay mặt Ban Thẩm tra tư cách đại biểu lên báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội; báo cáo cho biết: 

Tổng số đại biểu đại hội được triệu tập: 349 đại biểu, gồm:

Số đại biểu được bầu tại 16 đảng bộ trực thuộc: 301 đại biểu;

Số đại biểu đương nhiên: 46 đại biểu;

Số đại biểu dự khuyết được thay thế: 2 đại biểu.

Trong đó, đại biểu tuổi cao nhất là 63, thuộc Đảng bộ quận Thanh Khê; đại biểu ít tuổi nhất là 31, thuộc Đảng bộ quận Hải Châu.

* Qua thẩm tra tư cách đại biểu, tất cả 349 (100%) đại biểu triệu tập có mặt tại đại hội gồm đại biểu được bầu và đại biểu đương nhiên đều đủ tư cách tham dự đại hội. 100% đại biểu dự đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách
đại biểu. 

6. Trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XXI trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI trình Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố với chủ đề “Xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết và các động lực tăng trưởng; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống”.

7. Trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy khóa XXI, Chủ tịch UBND thành phố trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

8. Trình bày Báo cáo tổng hợp góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Đình Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày Báo cáo tổng hợp góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

9. Tham luận, thảo luận

Để làm rõ hơn các nội dung trong Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, Báo cáo tổng hợp góp ý Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đã được trình bày tại phiên trù bị, đại hội tiến hành thảo luận.

Tại đại hội, các đại biểu phát huy trách nhiệm, trí tuệ, thảo luận dân chủ, tập trung làm rõ những nội dung chính trong các báo cáo tham luận, đặc biệt đã nêu những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình mới cần nhân rộng, các giải pháp cụ thể để thực hiện trong nhiệm kỳ đến.

Đại hội đã nghe 2 báo cáo tham luận trong phiên khai mạc sáng 21-10, gồm:

+ Đồng chí Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tham luận về một số chủ trương, giải pháp trọng tâm nhằm phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2025.

+ Đồng chí Phạm Tấn Xử, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố trình bày tham luận về Một số giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu.

10. Lãnh đạo Trung ương phát biểu chỉ đạo đại hội

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo đại hội.

11. Phát biểu đáp từ và tuyên bố kết thúc phiên khai mạc

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XXI, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng phát biểu đáp từ, cảm ơn.

* Phiên khai mạc đại hội kết thúc nội dung làm việc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

* Chiều cùng ngày, vào lúc 14 giờ, đại hội tiếp tục làm việc theo chương trình đại hội.

T.H

;
;
.
.
.
.
.