Ý kiến đóng góp Đại hội lần thứ XIII của Đảng

.

Ông Nguyễn Văn Vân, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hòa Vang:

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương trẻ sẽ là nhân tố đổi mới của Đảng

Qua theo dõi thông tin về kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tôi nhận thấy trong danh sách các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lần này có nhiều đổi mới, nhiều nhân tố mới. Ấn tượng đầu tiên có thể thấy là sự trẻ hóa trong Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Tôi nghĩ rằng, các Ủy viên Trung ương trẻ sẽ là nhân tố tích cực cho sự đổi mới của Đảng. Những đồng chí này sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả của các thế hệ lãnh đạo đi trước, trưởng thành để gánh trọng trách lớn trong Đảng. Có được nhiều cán bộ trẻ như vậy, nên tôi tin Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ có nhiều sáng tạo, đổi mới khi giải quyết những vấn đề của đất nước và có nhiều trí lực, xung lực mới để lãnh đạo nước ta phát triển mạnh và bền vững.

Điều tôi mong muốn nhất là sau Đại hội, Đảng ta có các nghị quyết, chính sách đột phá về phát triển kinh tế và công tác xây dựng Đảng, để thực hiện được các nội dung lớn đã nêu trong chủ đề Đại hội. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ tiến hành đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức Đảng ở các cấp cơ sở. Trong đó, phát huy vai trò, hiệu quả và chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng và người đứng đầu trong hệ thống chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, công chức, thấy rõ việc cần thiết, trách nhiệm phải đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc, thực hiện phong cách làm việc khoa học, gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời kiến nghị của nhân dân.

Trần Thị Mai Hương, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu):

Kỳ vọng vào đội ngũ tinh hoa của Đảng

Tôi rất phấn khởi trước kết quả Đại hội đã bầu 180 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Tôi rất tin tưởng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thực sự là đội ngũ tinh hoa của Đảng, là những người đủ tâm, đủ tầm để đón đầu những cơ hội mới, đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới.

Với quyết tâm đổi mới, sáng tạo và kỷ cương pháp luật; nhân sự kỳ này chặt chẽ, khách quan, đúng người, đúng việc trên tất cả các lĩnh vực. Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ đem lại sinh khí mới cho dân tộc Việt Nam không chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà cả toàn thế giới, như văn kiện đại hội đã nêu ra. Tôi kỳ vọng, mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ đề ra các chương trình làm việc thật khoa học, hiệu quả, đóng góp vào việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển đã xác định trong văn kiện trình Đại hội; hoàn thành nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đề ra, nhất là mục tiêu cụ thể hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước tạo tiền đề để đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Tôi kỳ vọng sẽ có đột phá lớn về phát triển đất nước trong nhiệm kỳ tới với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố dân tộc và thời đại. Đó là phát huy những giá trị truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc; là sự vận dụng sáng tạo trong xu thế mới, ứng dụng có hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đảng ta xác định việc phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, nền kinh tế phải đi đúng theo định hướng XHCN.

Ông Nguyễn Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang:

Dám đột phá, có những quyết sách thúc đẩy phát triển đất nước

Tôi thực sự vui mừng vì Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 đồng chí (trong đó có 20 đồng chí là Ủy viên dự khuyết) là những đồng chí tâm huyết, đủ đức, đủ tài.

Tôi tin tưởng và kỳ vọng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là những đồng chí tiêu biểu trong những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên của cả nước, tiếp tục lãnh đạo đưa đất nước ta phát triển trong thời kỳ mới cũng như nâng tầm uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt, các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương lần này sẽ là những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám quyết định những quyết sách để tạo ra những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế, xã hội, nâng cao tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia.

Ông Lê Tôn Sùng, Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong phường An Khê (quận Thanh Khê):

Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ

Qua theo dõi, tôi thấy xuyên suốt quá trình chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhất là công tác nhân sự được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chặt chẽ, công phu, khoa học, bài bản. Khi danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được công bố, tôi rất đồng tình và tin tưởng những đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đều là những cá nhân xuất sắc tiêu biểu  cả về đức lẫn tài, phù hợp với nguyện vọng và kỳ vọng của đảng viên, nhân dân cả nước. Tôi tin tưởng rằng các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa mới sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, cống hiến trí, lực để xây dựng và phát triển đất nước trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo, theo đúng chủ trương, định hướng được xác định trong văn kiện Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ta đã làm rất tốt công tác kiểm tra, giám sát, nỗ lực xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh. Do đó, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII cần tiếp tục kế thừa và phát huy trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu trong công tác này; quyết liệt chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương phải đổi mới cách thức làm việc theo hướng khoa học, thực chất, hiệu quả, đóng góp vào nhiệm vụ chung, hướng tới xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh.

Tại Đại hội Đảng lần này, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng có đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết trúng cử Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Cả 2 đồng chí đều năng nổ, nhiệt huyết, trách nhiệm và đều trúng cử lần đầu. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn cho Đảng bộ thành phố chúng ta. Tôi tin tưởng trong thời gian tới, các đồng chí sẽ có những quyết sách đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển thành phố, nhất là khi thành phố đang thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng với nhiều mục tiêu, định hướng quan trọng.

TRỌNG HÙNG - TRỌNG HUY - LAM PHƯƠNG ghi

Nhiều đại biểu tâm đắc với cơ chế bảo vệ cán bộ

Trao đổi với báo chí tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đại biểu Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm được nêu trong văn kiện trình Đại hội là vấn đề rất quan trọng. Đồng thời bày tỏ mong muốn, Trung ương sẽ sớm ban hành quy chế bảo vệ cán bộ “6 dám”. “Nếu hoàn thiện được cơ chế này, chúng ta sẽ khuyến khích và phát huy được sự đột phá, sáng tạo của cán bộ vì sự nghiệp chung”, đại biểu Vũ Tiến Lộc nói.

Theo đại biểu Vũ Tiến Lộc, trong thời gian qua, khi nghiên cứu các mô hình phát triển, chúng ta thấy rằng, chỉ có trên cơ sở đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên, dũng cảm đổi mới sáng tạo, không theo tư duy và cách thức lối mòn để tìm ra phương thức mới để phát triển. Như vậy, chúng ta mới có thể hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

“Trong trường hợp này, cần phải có cơ chế bảo vệ cán bộ. Chúng ta thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thúc đẩy trách nhiệm cá nhân thì cũng phải thúc đẩy một số cơ chế để bảo vệ cho các cán bộ sẵn sàng đi tiên phong, sẵn sàng “vượt rào” đột phá vì lợi ích của Đảng, của đất nước và của nhân dân”, đại biểu Lộc bày tỏ.
Cũng trao đổi về việc này, đại biểu Trần Trung Nhân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết: “Trước đây chúng ta thường nghe “3 dám”. Đó là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thì tại Báo cáo Chính trị lần này, Đảng khuyến khích và có giải pháp để bảo vệ những cán bộ dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với những khó khăn, thử thách”, ông Nhân phân tích. Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng, “dám nói” ở đây là nói thẳng, nói thật, nói đúng, không cần nói nhiều, quan trọng nói là phải làm. Đặc biệt, là dám đương đầu, dám đột phá, đây là vấn đề mới, vấn đề khó, nhất là trong điều kiện hệ thống pháp luật của nước ta chưa được hoàn thiện, còn nhiều khiếm khuyết, như trong dự thảo Báo cáo Chính trị đã nêu là chưa đồng bộ, thậm chí có chồng chéo, có những lĩnh vực, vấn đề mới phát sinh nhưng pháp luật chưa kịp điều chỉnh.

Đ.N

 

;
;
.
.
.
.
.