Du lịch Đà Nẵng nỗ lực phục hồi trở lại sau Covid-19

.

Sau những tháng khó khăn do dịch bệnh, ngành du lịch Việt Nam đã bắt đầu hoạt động trở lại nhưng sẽ cần một thời gian dài nữa để có thể khắc phục những thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra.

Du lịch là ngành chịu tác động đầu tiên và nặng nề nhất do dịch Covid-19 và cũng được dự báo là ngành sẽ phục hồi sau cùng khi dịch bệnh đi qua.

Dù còn rất nhiều khó khăn trước mắt, nhưng ngành du lịch và cộng đồng doanh nghiệp tại Đà Nẵng đang gấp rút chuẩn bị các kịch bản tái khởi động và phục hồi bám sát với tình hình kiểm soát dịch bệnh trong và ngoài nước.

Theo Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.