Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 24 chức danh do HĐND thành phố Đà Nẵng bầu

ĐNO - Chiều 18-12, trong chương trình ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, Ban kiểm phiếu đã thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm 24 chức danh do HĐND thành phố bầu theo hình thức bỏ phiếu kín với ba mức độ “Tín nhiệm cao”, “Tín nhiệm” và “Tín nhiệm thấp”.

 

Đồ họa: TRANG VŨ - Nội dung: TRÂM ANH - ĐẶNG NỞ - XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.