Trách nhiệm của người được cách ly

Người được cách ly phải chấp hành việc tự cách ly tại nơi ở, nơi lưu trú ĐÚNG thời gian quy định và có CAM KẾT với chính quyền địa phương; hàng ngày tự đo thân nhiệt và tự theo dõi sức khỏe; ghi kết quả và tình trạng sức khỏe chung vào phiếu theo dõi sức khỏe; thông báo cho nhân viên y tế cấp xã...

Theo Báo Tin tức

;
;
.
.
.
.