Thông tin về 24 ca mắc Covid-19 mới nhập cảnh từ Nga

.
.
.
.